ONDERTUSSEN IN DE WERELD

Gevolgen van ‘Parijs’ worden duidelijk

 

Eind 2015 werd in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. De handen gingen in de lucht. Maar wat zijn de gevolgen voor de 195 landen – waaronder Nederland – die hun handtekeningen onder het akkoord hebben gezet? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zette een en ander op een rij.

 

De conclusie van het PBL is niet mis te verstaan: de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland. Zonder krachtig beleid gaat dat niet lukken. Het Parijs-akkoord betekent voor Nederland een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent of meer in 2050. Tal van maatregelen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken. De verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening moet in ieder geval verder worden doorgezet. Gemini geeft hier met de opbrengst van 600 megawatt het goede voorbeeld; goed voor duurzame elektriciteit voor 1,5 miljoen mensen en een vermindering van de CO₂-uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar.

De ontwikkeling van offshore windparken krijgt vermoedelijk een stevige impuls door de afspraken die minister Kamp onlangs met de omliggende landen rondom de Noordzee heeft gemaakt. En hoe die duurzame energievoorziening uiteindelijk eruit komt te zien heeft een consortium onder leiding van landschapsarchitect Dirk Sijmons (bureau H+N+S) onderzocht voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Zo worden er onder meer 25.000 windmolens op zee geplaatst (Nederland telt er nu in totaal 2.000). Aan de studie ‘2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis’ werd onder meer meegedaan door Gemini-shareholder Van Oord.

 

 

IN HET VOLGENDE NUMMER

 

Ontmoet het MT Jack Kiely en Bernhard van Hemert

De shareholders Siemens

Offshore werken Vier weken op, vier weken af

Hoe werken we veilig bij Gemini Safety first

Ga hier naar Living on Wind